Skip to content Skip to navigation

Agoria

Agoria

Agoria groepeert en verdedigt ondernemingen in de technologische industrie. De federatie zet zich in voor de toekomst van deze ondernemingen en de bijna 275.000 mensen die ze in dienst hebben. Met 1.700 lidbedrijven is Agoria de grootste sectorfederatie van het land. De federatie ondersteunt haar leden, actief in 10 domeinen (Information and Communication Technology, Building Technology, Contracting, Materials Technology, Subcontracting, Production Technology & Mechatronics, Transport Systems & Solutions, Energy Systems & Solutions, Environment Systems & Solutions en Aeronautics, Space, Security, Defence Technology) bij business development rond markten, producten en technologieën op nationaal en internationaal niveau. Daarnaast biedt ze via haar expertisecentra ook bijstand aan leden met vragen over talent en arbeidsmarkt, innovatie, energie, milieu, sociaal en regelgeving en normalisatie (zowel technisch als algemeen). Voor de belangenverdediging van haar leden bij overheden beschikt de federatie over beleidscellen die actief zijn op federaal en regionaal vlak.

Vakgebieden:
  • Kennisoverdracht
  • Informatie
  • Diensten
Adres:
Reyerslaan 80 boulevard Reyers
1030
Brussel
Tel.:
0498 432 448